תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר ILM (להלן: “האתר”), שבבעלות ובניהול עמית עשת מס’ ע.מ. 057810855, כתובת למשלוח דואר: תמר 16 רקפת, 2017500 ובדוא”ל: info@ilm.co.il ובטלפון: 058-6663373

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית לכל מי שרוצה ללמוד על כסף והשקעות ולשפר את מצבו הפיננסי. באתר יופיעו בלוגים, סרטוני יוטיוב, הרצאות ו\או קורסים דיגיטלים בתשלום ומידע נוסף שיתווסף מעת לעת בעולם הכסף וההשקעות למשפחות בכל מעמד הכנסה.

בנוסף האתר מפעיל תכנית “שיווק שותפים”, אפילייט מרקטינג, כך שכל משתמש אשר יעזור לנו למכור ולשווק את מוצרנו יתוגמל, בהתאם להוראות התקנון המופיעות בהמשך לתקנון כזה בנספח א׳ – תקנון שותפים (להלן: ״תקנון השותפים״)

אתר ILM אינו מוסד להשכלה גבוהה, וקורסים הניתנים באתר אינם מזכים בנקודות זכות אקדמיות.

מובהר, כי הדברים המובאים באתר הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לבעלי האתר אין רשיון יעוץ השקעות ניירות, אין רשיון יעוץ פנסיוני וכל המידע הינו לצרכים לימודיים.
כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: “ההסכם“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
 • “אתר האינטרנט” – “ilm.co.il” ו/או עובדי האתר, עמית עשת, שמוליק פריימוביץ, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
 • “המשתמשים” ו/או “הלקוחות” – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר נרשמו לשירותי האתר.
 • “המוצרים”, “השירותים”, “הפריטים” – כל מוצר ו/או שירות מכל סוג שמוצע למכירה באתר.
 • “מכירה”- הרשמה של משתמש חדש לשירותי האתר, תשלום עבור שירות, הדרכה, קורס וכיוצא בזאת.
 • “שותף”- כל המשתמשים אשר דרכם מגיעים לקוחות חדשים הרוכשים מוצר, והכל בהתאם לתכנית שיווק השותפים. יודגש, השימוש במונח “שותף” מקורו בכינוי לשיטת התקשרות זאת בשם העברי: “תוכנית שותפים”, שמהווה תרגום מהשם הלועזי: affiliate marketing, ואין בשימוש בכינוי “שותף” כדי להעיד על יחסי שותפות בין הצדדים כהגדרה בחוק. מובהר למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות. פרטים ותנאים מלאים אודות תכנית השותפים מופיעים ב״תקנון השותפים״ המופיע בהמשך לתקנון זה.

2. רישיון שימוש מוגבל

 • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי בשירותי האתר.
 • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
 • רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
 • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
 • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 • החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית להפסיק פעילותה בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
 • החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית למכור ו/או להעביר פעילות האתר, לגורם שלישי, בכל עת וללא התראה מוקדמת. במקרה של מכירת פעילות האתר וכל עוד תנאי השימוש לא ישונו באופן משמעותי, תנאי השימוש יישארו בתוקף.
 • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 • החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
3. מדיניות פרטיות
 • מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
 • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
 • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות. כמו כן, האתר יהיה רשאי להעביר מידע לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
 • בחירה בכפתור “צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא”ל ומספר טלפון וכו’) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעי
 • פרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות של האתר ניתן למצוא בתקנון ״מדיניות פרטיות״

4. הפורומים שבאתר (ככל שיהיו) וקבוצות ברשתות החברתיות

 • האתר עשוי לכלול פורומים אשר יינתנו בהם מעת לעת תשובות של יועצים וכן תינתן למשתמשים האפשרות לפרסם תכנים (להלן: “הפורום”).
 • האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.

5. הגבלת אחריות האתר

 • המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
 • כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו נותן).
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד קורסים ומידע שפורסם ולהעלות קורסים ומידע מסוג סרטונים, בלוגים, הצעות עסקיות וכו’ לפי ראות עיניה.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
 • כל תוכן שיועלה לפורום ולאתר יהיה חשוף לצפיות לקוחות האתר, והאתר לא יישא באחריות על ציבור הצופים ו/או כל תוצאה או נזק שייגרם מהצפייה, לרבות תגובות פוגעניות, תביעות משפטיות ועוד, אולם ככל ואתה סבור כי פורסמו פרסומות פוגעניות ניתן לפנות אלינו בדוא”ל: info@ilm.co.il.
 • כל שינוי, תיקון, נזק, השמטה שייגרם לתוכן כזה או אחר אשר יועלה לפורום על ידי משתמש, אינו באחריות האתר או מי מטעמו.
 • האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.
 • אין האתר מתחייב לאמינות, לדיוק ולנכונות התכנים המפורסמים בפורומים.
 • האתר לא יישא בכל נזק אשר יהא כתוצאה משימוש במידע המוצג בפורומים, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר.

6. בעלות בקניין הרוחני

 • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של החברה ו/או של המרצים ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
 • חל איסור מוחלט לפרסם באתר, בשירותיו ובפורומים שיפעיל ו/או בקבוצות ברשתות החברתיות תוכן אשר פוגע בזכויות צד ג’, לרבות הפרת זכויות יוצרים, זכות מוסרית, סימן מסחרי, פטנט וכיוצ”ב.
 • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות החברה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, עיצובים וסרטונים,  אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, אנימציות ופתיחים לסרטונים, צלילים, יצירות מוסיקליות שפותחו עבור האתר, אפקטים של תמונה ושמע שיצרנו ויזמנו לטובת השפה העיצובית , רשימות לקוחות ומתעניינים ברשימות התפוצה ורשתות חברתיות תחת השם ILM, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
 • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מעבירי הקורסים המשותפים ו/או מרצים חיצוניים לעובדי ומנהלי ILM, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
 • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

7. אופן התשלום ואישור הרכישה

 • בעת ביצוע הזמנת השירותים / מוצרים, הלקוח יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
 • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
 • לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית בתוך 48 שעות ללקוח, עבור התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. יודגש, החשבוניות נשלחות באופן אוטומטי, אם לא התקבלה חשבונית בתקופה המוזכרת לעיל, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל המצויינת לעיל.
 • הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
 • הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
 • רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
 • הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך ומובהר, כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך בהוראות תנאי השימוש.
8. מדיניות אספקה
 • באתר ILM יוצעו מגוון מוצרים למכירה, לרבות קורסים דיגיטליים, סרטוני וידאו, הקלטות מאמרים, מדריכים וכיוצא בזאת.
 • המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • בסיום ביצוע רכישה באתר החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם ומערכת רב מסר.
 • קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הנרכש:
  • ברכישת מדריכים, ספרים דיגיטליים או קבצים דיגיטליים, קישור להורדת הקובץ ישלח לכתובת המייל שסופקה בתהליך הרכישה עם אישור העסקה.
  • ברכישת קורס דיגיטלי או הדרכה בשידור חי, קישור לצפייה בסרטים יינתן על פי תנאי הקורס המפורטים בעמוד המכירה.
   • במידה ונרכש קורס מוקלט, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור לצפייה בסרטונים או יתחבר בעזרת משתמש וסיסמה לאתר.
   • במידה והקורס יועבר בשידור חי, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור מתאים בזמן ובתאריך הקורס
  • יודגש כי תנאי השידור וקבלת החומרים בכל קורס יופיעו בדף המכירה של  אותו הקורס והם בעלי קדימות על התנאים המופיעים כאן.
 • במקרה בו לא קיבל המשתמש קישור לצפייה, קובץ להורדה, שם משתמש וסיסמה או כל מוצר דיגיטלי אחר אשר נבעו מכשל מחשובי או במידה וסיפק המשתמש נתונים שגויים, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל info@ilm.co.il.
9. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי
למען הסר ספק, לעמדת הנהלת האתר לקוחות האתר אינם “צרכנים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אמנם, ככל וייקבע כי הלקוח הינו “צרכן”, יחולו עליו הוראות סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
 • בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
  • בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.“
 • ואולם, כל לקוחות האתר יקבלו גישה לתכני האתר מיד עם סיום הליך ההרשמה, לפיכך, לאחר מועד זה לא ניתן לבטל את העסקה ולהזדכות עבור תקופת החיוב הראשונה.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
10. עדכון תנאי ההתקשרות
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לרבות תנאי תוכנית שיווק השותפים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.


11. שיפוי

 • הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע”י המשתמש ואשר ישויך לחברה או מי מטעמה.
 • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיך הידועים לה בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

12. מקום השיפוט

 • כל מחלוקת עם לקוח  תידון בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד

13. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

 • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בחברה בכתובת: תמר 16 רקפת, ובדוא”ל: info@ilm.co.il.
 • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
 • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.ף

נספח א׳ – תקנון תכנית שותפים

 1. רקע תכנית השותפים
  1. ILM הינו אתר מקוון למידע ומוצרים שונים (“האתר” או “ILM“)
  2. תכנית השותפים של ILM הינה מודל שיווקי בו אתם- השותפים (להלן– “המציע”) – מתוגמלים בגין רכישות שמבצעים צדדים שלישיים אשר הופנו על ידכם לאתר וזאת בדרך של הקלקה על באנרים ו/או לינקים ייעודיים שקיבלתם מ-ILM (להלן- “תכנית השותפים)
  3. מטרת תקנון זה להסדיר את מכלול היחסים ומסגרת שיתוף הפעולה בין ILM לבין המציע

2. תנאי התכנית, הצהרות הצדדים והתחייבויותיהם והתחייבויות :

 1. המבוא לתקנון, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. .אלא אם נאמר אחרת, האמור בלשון זכר בהסכם זה משמעו לשון נקבה וההיפך.
 3. .כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצורך נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות התקנון והוראותיו.
 4. .מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המציע ומאשר כי אין בהתקשרותו עם ILM כדי להפר כל חובה או התחייבות שלו, במידה וקיימת, לשמור על סודות מקצועיים מסחריים ותעשייתיים המצויים בידיעתו או בחזקתו או כדי להפר מגבלה כלשהי על עיסוקו במידה וקיימת
 5. . המציע מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה חוקית או חוזית להתקשר בתכנית השותפים
 6. .אין בהתקשרות על פי תקנון זה ו/או במתן ההצעה על ידי המציע ו/או בקבלתה על ידי ILM כדי ליצור יחסי שותפות ו/או יחסי עובד מעביד. המציע מתחייב בזה שלא להציג עצמו כעובד ו/או כשותף של ILM בכל דרך שהיא
 7. .הצטרפות לתוכנית השותפים מותנית ברישום ומילוי כל הפרטים בצורה נכונה בטופס בקשה ייעודי באתר .ILM
 8. שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשת הצטרפות מכל סיבה שהיא ולא תהא למציע כל טענה בעניין זה .
 9. מציע לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות בתמורה או שלא בתמורה את זכויותיו במסגרת תכנית השותפים.
 10. 1.10.במקרה של חריגה מהוראות תקנון זה ו/או פעילות שלא כדין ו/או פעילות בלתי לגיטימית מצידו של המציע, שומרת לעצמה ILM את הזכות לבטל את השתתפותו של המציע מיידית וללא הודעה מוקדמת לרבות בדרך של חסימת החשבון. ביטלה ILM את חשבון המציע, יחסם חשבונו ותאופס יתרת הזכות העומדת לרשותו אם עומדת.
 11. 1.11.מציע שהתקבל רשאי להפסיק את השתתפותו בתכנית השותפים וזאת בהודעה של 48 שעות מראש
 12. 1.12.חל איסור חמור על מציע להשתמש בספאם במייל ולעבור על חוק הספאם כהגדרתו בלשון החוק , לשלוח הודעות ספאם ב-SMS או ב-WhatsApp ,או לשלוח ספאם דרך כל ערוץ אחר שכוללות קישור לאתר של ILM. מובהר כי מציע שיפעל באופן כאמור יחוייב במלוא הוצאותיה הישירות והעקיפות של ILM במקרה של תביעה משפטית או כל פיצוי אחר שתידרש לשלם.
 13. 1.13.למציע לא תהיה כל דרישה או טענה כלפי החברה לגבי תפעול תוכנית השותפים, לרבות גובה התגמול, טיב המוצרים והקורסים, נהלי מכירה, מבצעים, זמני אספקה ותוכן המידע שבאתר.
 14. 1.14.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תקנון תוכנית השותפים במלואו ו/או בחלקו לרבות סוג המוצרים המשתתפים בתכנית וגובה התגמול.
 15. 1.15.מובהר ומוסכם בזה כי כל תביעה ו/או סכסוך משפטי בקשר לתכנית השותפים ו/או בקשר לתקנון זה לרבות פרשונותו, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים שבעיר חיפה, ולבתי המשפט המוסמכים )מחוזי/ שלום( בעיר חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית
 16. 1.16.עמלה תשולם למציע רק במקרה של רכישת מוצר בפועל ושהרכישה נרשמה בספרי התקבולים של החברה.
 17. 1.17.בנספח א’ מופיעים רשימת המוצרים וגובה העמלה שתשולם למציע בגין מכירתם דרך קישור השותף הייחודי שלו בלבד.

3. זהות המציעי/ים.

3.1 מציע יכול להיות עוסק מורשה או חברה או אדם פרטי מעל גיל 18 ובלבד שהמדובר בכשיר לביצוע פעולות משפטיות לפי חוק הכשרות המשפטית )אינו חסוי/ פסול דין/ מונה לו אפוטרופוס(. במקרה של פעולה מצד אדם חסוי ו/או פסול דין ו/או אדם שמונה לו אפוטרופוס לא תהיה נפקות להתקשרות.

3.2 מציעים שהינם אנשים פרטיים מחוייבים בהעברת צילום תעודת זהות אישור ניכוי מס במקור. מציעים שהינם עוסקים ו/או חברות מחוייבים בהעברת תעודות העוסק שלהם לרבות אישור ניהול ספרים ו/או תעודות התאגדות לפי העניין ואישור ניכוי מס במקור.

3.3 הינך חייב להיות בן אנוש. חשבונות רשומים ע”י בוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות אינן מורשות ולא יאושרו.

4. תשלום עמלות

4.1 הזכות לתשלום עמלה מותנה בביצוע הזמנה בפועל באתר של ILM תחת קוד השותף הייחודי של המציע, אישור על תשלום מצד חברת האשראי ו/או הנהלת החשבונות של ILM, הפקת חשבונית מס ואספקת המוצר ללקוח

4.2 הסכומים להם יהיה זכאי המציע הם לפני מע”מ ככל שהמע”מ רלוונטי ולפני ניכוי מס במקור כמתחייב על פי דין.

4.3 תנאי מקדמי לתשלום העמלה הוא כי המציע יעביר לILM את המסמכים הבאים

4.3.1 במקרה של אדם פרטי – צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן צילום צ’ק או פרטי חשבון פייפאל.

4.3.2 במקרה של עוסק מורשה – צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים + שיטת תשלום רצויה

4.3.3 במקרה של חברה – העתק מאושר של תעודת התאגדות ותקנון, אישור עו”ד/ רו”ח על מורשי החתימה של החברה וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים. + שיטת תשלום רצויה.

4.3.4 עוסק פטור- צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים + שיטת תשלום רצויה .

4.4 .תנאי התשלום הינם שוטף + 30 ,קרי התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מתום החודש בו נתקבלו כל המסמכים הנדרשים (סעיף 4.3) לרבות חשבונית המס כאמור בסעיף 4.10 ככל שרלבנטי.

4.5 ספרי החשבונות של ILM יהוו ראיה מכרעת בכל הנוגע לנתוני העמלות.

4.6 בכל תחילת חודש יקבל המציע למייל הודעה בדבר סכום העמלה לה הינו זכאי. וידרש להמצאת חשבונית מס ככל שהינו עוסק מורשה או חברה בע”מ

4.7 הזכאות לתגמול תתקיים לאחר ביצוע תשלום בפועל, אישור תשלום מצד חברת האשראי ואנשי החברה, הפקת חשבונית מס קבלה ללקוח ואספקת המוצר/קורס דיגיטלי.

4.8 ILM תשלם בכל מועד תשלום את היתרה שהצטברה לטובת המציע. במקרה של ביטול עסקה או הכחשת עיסקה ע”י הלקוח, סכום העמלה יקוזז מהמציע בתשלום הבא.

4.9 ביצוע התשלום יהיה כדלקמן:

4.9.1 במקרה של אדם פרטי – תשלם ILM את העמלה ללא מע”מ ובניכוי המס במקור בהתאם לאישור המס שיעביר המציע ובהיעדר אישור לפי השיעור הקבוע בחוק

4.9.2 במקרה של עוסק פטור – תשלום ILM את העמלה ללא מע”מ והמציע מתחייב להוציא קבלה לILM בתוך 5 ימים ממועד קבלת התשלום. עיכוב בהוצאת קבלה יזכה את ILM באפשרות לעכב תשלומים עתידיים למציע.

4.9.3 במקרה של עוסק מורשה או חברה בע”מ, ידאג המציע להוציא חשבונית מס טרם העברת התשלום וכתנאי להעברת התשלום. החשבונית תוצא על סך העמלה בצירוף מע”מ כפי שיחול במועד הוצאת החשבונית ועל שם עמית עשת עוסק מספר 057810855 .

4.9.4 ללא העברת כל הנתונים הנדרשים לפי סעיפי 4.9 לא תוכל ILM להעביר תשלומים. כל יתרת הזכות תישמר למציע עד ליום התשלום הבא. למען הסר ספק, ILM מעבירה תשלומים למציעים אחת לחודש.

4.10 ILM תהא רשאית לעדכן מעת לעת את עמלות המציעים.

4.11 התשלום יועבר בהעברה בנקאית .

5 .התחייבויות ודגשים טכניים .ILM

5.1 ILM תפעיל “עמוד שותפים” – עמוד בעל גישה מוגבלת לשותפים רשומים בלבד )אשר אושרו על ידי צוות האתר(, בו יוכלו לצפות בנתוני המכירות אשר שוייכו אליהם. ההתחברות לדף השותפים תהיה באמצעות פרטי הגישה לאתר (אימייל וסיסמא אישית) בדומה לכניסת הלקוחות.

5.2 על השותף להשתמש בקישורים הכוללים את קוד השותף האישי שלו בלבד) וזאת על מנת שהמערכת תשייך את המכירות אשר נסגרו דרך קישורים אלה אליו. הודעה בעל פה או בכתב שמכירה נעשתה ע”י שותף ללא קישור השותף הייעודי לא תזכה את המציע בעמלה.

5.3 נרשם לקוח / מתעניין באתר ILM או קנה מוצר דרך “קישור שותף” הכולל קוד שותף, כל רכישותיו בעתיד ישוייכו למציע שיהיה זכאי בעמלת השותף ככל שהלקוח קנה מוצרים המשתתפים בתכנית השותפים פרט למקרים המתוארים בסעיף 5.4.

5.4 .המערכת משייכת עסקה לשותף לפי הקישור איתו הגיע הלקוח ועשה את העסקה. כלומר אם הגיע הלקוח לאתר מספר פעמים ע”י קישורים שונים, הקישור בו הגיע כאשר עשה את הריכשה יהיה תקף לחישובי עמלה. בנוסף, אם כבר היה הלקוח רשום במערכת ועסקאוציו העתידיות היו משוייכות למתיע קודם (ראה סעיף 5.3), יעודכן המציע האחרון, זה שבעזרת קישורו נעשתה העסקה האחרונה כשותף החדש המתוגמל מהעסקאות העתידיות שיעשה הלקוח, ובפרט שלא הגיע מציע חדש נוסף אחריו כדי “לתפוס את מקומו”.

5.5 השותף לא יבוא בטענה אם כתוצאה משימוש בקוד חל שיבוש או תקלה במערכת.

5.6 השותף שבוחר להטמיע את הקוד מאשר שהינו בעל ידע מתאים לביצוע ההטמעה של הקוד ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל נזק או שיבוש שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בקוד על ידו או על ידי מי מטעמו.

5.7 המערכת תשייך לשותף מכירות אשר שולמו ונעשו דרך אתר האינטרנט של החברה בלבד.

5.8 יובהר כי העמלה עבור המרות משתנה ממוצר למוצר, וייתכן כי תשתנה מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של ILM וללא חובת יידוע מראש או בכלל.

5.9 ILM מפעילה 2 רמות עמלת שותפים למציע, כך שבפועל יהנה המציע הן מהמכירה שביצע דרך קוד השותף שלו, ואם הביא שותפים נוספים תחתיו למערכת גם על מכירות שיתבצעו דרך הקישורים שלהם.

5.10 רישומי עמלות וזכאות כפי שרשומים בספרי החשבונות של ILM הם הקובעים.

5.11 ידוע למציע ומוסכם עליו שאין לו בלעדיות בהצעת מוצרי ILM לקהל הרחב.

נספח א: פירוט המוצרים ואחוזי התגמולים למציע

שם המוצר

רמה 1 – כולל מע”מ

רמה 2 – כולל מע”מ

קורס הפרישה המוקדמת

150 ש”ח

55 ש”ח

קורס PASSIVE Power

175 ש”ח

75 ש”ח

קורס בלוגים

40% ממחיר מכירה בש”ח

10% ממחיר מכירה בש”ח

עשיתם צעד חשוב קדימה!
עכשיו כדאי לבדוק את המייל :)